ТзОВ "ВОТУМ" - передові технології автоматизації за розумними цінами, виконання проектів "під ключ" в різних галузях промисловості
Українська  English 

Публікації

Автоматизована система керування лісосушильними камерами

Система створена на базі сучасної універсальної системи автоматизації фірми SIEMENS SIMATIC C7 і комп'ютера, що в цілому виконують функції вимірювання, контролю, автоматичного керування, візуалізації та архівування подій і параметрів процесу сушіння деревини різних порід в лісосушильних камерах періодичної дії. Система являє собою керучий комплекс із заданою структурою, вільні параметри якої налагоджуються у відповідності із характеристиками деревини та конструктивними параметрами сушильної камери, тобто система реалізує принцип детермінованого регулятора з параметричною оптимізацією...

Технологічним об'єктом керування є сушильний цех, до складу якого входять чотири лісосушильні камери періодичної дії німецької фірми Babcock BSH.

(Web-версія >>)

Система моніторингу випалювання сировинної суміші та одержання клінкера у виробництві цементу

З метою раціонального ведення технологічного процесу, який би максимально наближався до оптимального, ТзОВ "ВОТУМ" розробило і впровадило для двох обертових випалювальних печей автоматизовану систему моніторингу випалювання сировинної суміші та отримання клінкера... (Web-версія російською мовою >>)

Інформаційно-управляюча система Східно-Казантипського газового родовища

Система призначена для автоматизованого керування технологічними процесами при видобуванні газу на шельфі Азовського моря і забезпечує автоматизоване управління та контроль (в т.ч. телеконтроль) технологічних об'єктів Східно-Казантипського газового родовища... (Web-версія російською мовою >>)

Сучасні автоматизовані системи керування як запорука екологічної безпеки на об'єктах нафтогазового комплексу

Нафтогазова промисловість є джерелом небезпеки для довкілля як через порушення природного кругообігу речовини в природі, так і за рахунок її техногенного впливу. Технологічні процеси цього комплексу використовують численні та різноманітні за хімічним складом небезпечні речовини, які через недосконалість технологічного обладнання або в результаті аварій переходять у відходи, забруднюючи навколишнє середовище. Результати власних обстежень багатьох технологічних об'єктів, а також дані обстежень НДПІ АСУТрансгаз показали низький рівень автоматизації та свідчать про моральне і фізичне старіння засобів КВПіА та відсутність сучасних промислових комунікаційних мереж. З огляду на це ТзОВ "ВОТУМ" розробило ряд техніко-економічних пропозицій щодо автоматизації та заходів покращення екологічної безпеки багатьох об'єктів нафтогазового комплексу України...

(Web-версія >>) | (pdf-версія >>)

Застосування принципу розділення в керуванні лінійними стохастичними системами

Вирішуючи практичні задачі автоматичного керування виробничими процесами, зокрема в електротехнічних системах, спеціалістам доводиться зустрічатись з труднощами при стабілізації технологічних параметрів в умовах наявності як шумів об'єктів, так і шумів вимірювальної системи, тобто коли вимірювальні виходи об'єкта є випадковими процесами внаслідок впливу випадкових завад вимірювання і збурючих впливів. Під час вибору оптимальних алгоритмів налаштування алгоритмів регулювання, наприклад, ПІД-алгоритму, як правило керуються передавальною функцією об'єкта за каналом регулювання. В більшості випадків коефіцієнти передавальної функції, особливо в електромеханічних системах, мають певний фізичний зміст і залежать від конкретних електромагнітних, теплофізичних та інших величин. Однак, в реальних технічних системах застосовувані моделі не цілком адекватні і в значній мірі визначаються умовами і способом параметричної ідентифікації. В даній роботі розглядається приклад реалізації стохастичного керування для певного класу технологічних об'єктів, математичне моделювання яких дозволяє виконувати спочатку процедуру оптимального оцінювання стану, а потім отримані результати використовувати для реалізації детермінованого алгоритму регулювання. (pdf-версія >>). Стаття опублікована в журналі "ЕЛЕКТРОІНФОРМ" №1/2003

Призначення, структура і основні функції SCADA-систем

В теперішній час внаслідок глобального поширення комп’ютерних систем в галузі автоматизації промислових процесів все частіше застосовуються системи збору даних і оперативного диспетчерського управління (SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition System). SCADA – це тільки один з компонентів автоматизованих систем управління, які на сучасному етапі є складним комплексом програмних і апаратних засобів... (Web-версія >>)

Система диспетчеризації роботи технологічного обладнання

Система забезпечує автоматичний збір інформації про роботу технологічного обладнання від модулів дискретного вводу серії ADAM. Метою системи збору є заміна ручного вводу інформації на автоматичний, що сприяє підвищенню надійності, достовірності та зручності в занесенні повідомлень в базу даних системи управління виробництвом... (Web-версія >>)

Підключення та обробка аналогових сигналів в системах промислової автоматизації на базі апаратури SIEMENS

В статті пропонуються шляхи вирішення проблем, пов'язаних із стиковкою апаратури від різних виробників при підключенні давачів з аналоговим вихідним сигналом до вимірювальної системи. Детально розглядаються схеми підключення вимірювальних перетворювачів з уніфікованим сигналом 4-20 мА та терморезистивних давачів до модулів аналогового вводу від SIEMENS, а також питання забезпечення точності вимірювання і способи калібровки. (Web-версія російською мовою >>)

Система моніторингу цементного млина, керування силосом золи та цементними силосами ВАТ "Миколаївцемент"

Впровадження системи дозволило покращити умови праці і підняти керування процесом на якісно новий рівень. До Вашої уваги публікація "Старий млин меле по-новому" з газети "Миколаївський цементник", №6 (8) липень 2005 р., рубрика "Кроки прогресу". (Web-версія >>)

Система дистанційного контролю газових свердловин

Система призначена для збору інформации про стан технологічних параметрів устя свердловин і візуалізацію на мониторі автоматизованого робочого місця оператора (АРМ)... Контролери ILC150 GSM/GPRS фірми Phoenix Contact є оптимальним вибором для випадків, коли в економічний спосіб портібно під'єднати до мережі розгалужені станції, які розташовані одна від одної на великій відстані. Компактні контролери серії Inline дозволяють швидко і надійно передавати на будь-яку відстань дані про параметри технологічного процесу, умови роботи, а також повідомлення про відмову яких-небудь пристроїв в центр управління, використовуючи стандартну стільникову мережу. Дані можуть бути передані через SMS, GSM-модем або через GPRS-з'єднання.
До Вашої уваги публікація з журналу UPDATE No1-2013 фірми Phoenix-Contact (pdf-версія >>)

Використання системи керування PCS7 та програмного забезпечення CEMAT в цементній промисловості

В журналі СТА 2/2011 ("Современные технологии автоматизации", http://cta.ru) надрукована стаття "Использование системы управления непрерывными процессами PCS7 и приложения Cemat фирмы Siemens для управления в цементной промышленности". В статтті описана автоматизирована система контролю пічного агрегату для випалу сировинної суміші та отримання клінкеру при виробництві цементу, яка впроваджена на ПАО «Волинь-Цемент» (м. Здолбунів, Україна).
(Web-версія російською мовою >>) | (pdf-версія російською мовою >>)

Система дистанційного контролю газових свердловин та керування УКПГ

В журналі СТА 2/2014 ("Современные технологии автоматизации", http://cta.ru) надрукована стаття "Система дистанционного контроля скважин и управления установкой комплексной подготовки газа". В статті описана інформаційно-вимірювальна система контролю газових свердловин та установки стабілізаціїї конденсату, яка впроваджена на «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» (с.Яхники, Лохвицький р-н, Полтавська обл. Україна). (pdf-версія російською мовою >>)

Система керування PCS7 фірми Siemens на цементному заводі

В жовтневому номері за 2014 ICR International Cement Review надрукована стаття "Staying in control" (стор. 31-33) про впровадження ВОТУМ системи керування PCS7 фірми SIEMENS на ВАТ "Волинь-Цемент" Dyckerhoff (м.Здолбунів, Рівненська обл., Україна). Ви можете зкачати pdf .

нагору