УКР РУС ENG
Про нас | Новини | Проекти | Публікації | Карта сайту

 

Публікації, статті

 
Автоматизована система керування лісосушильними камерами
Система створена на базі сучасної універсальної системи автоматизації фірми SIEMENS SIMATIC C7 і комп'ютера, що в цілому виконують функції вимірювання, контролю, автоматичного керування, візуалізації та архівування подій і параметрів процесу сушіння деревини різних порід в лісосушильних камерах періодичної дії. Система являє собою керучий комплекс із заданою структурою, вільні параметри якої налагоджуються у відповідності із характеристиками деревини та конструктивними параметрами сушильної камери, тобто система реалізує принцип детермінованого регулятора з параметричною оптимізацією...
(Web-версія 58 Кб >>)
Система моніторингу випалювання сировинної суміші та одержання клінкера у виробництві цементу
З метою раціонального ведення технологічного процесу, який би максимально наближався до оптимального, ТзОВ "ВОТУМ" розробило і впровадило для двох обертових випалювальних печей автоматизовану систему моніторингу випалювання сировинної суміші та отримання клінкера... (Web-версія російською мовою 307 Кб >>)
Стаття доступна також на інформаційному ресурсі http://www.schneider-electric.com.ua/products/auto/monitoring.html
Інформаційно-управляюча система Східно-Казантипського газового родовища
Система призначена для автоматизованого керування технологічними процесами при видобуванні газу на шельфі Азовського моря і забезпечує автоматизоване управління та контроль (в т.ч. телеконтроль) технологічних об'єктів Східно-Казантипського газового родовища...
(Web-версія російською мовою 88 Кб >>)
Сучасні автоматизовані системи керування як запорука екологічної безпеки на об'єктах нафтогазового комплексу
Нафтогазова промисловість є джерелом небезпеки для довкілля як через порушення природного кругообігу речовини в природі, так і за рахунок її техногенного впливу. Технологічні процеси цього комплексу використовують численні та різноманітні за хімічним складом небезпечні речовини, які через недосконалість технологічного обладнання або в результаті аварій переходять у відходи, забруднюючи навколишнє середовище. Результати власних обстежень багатьох технологічних об'єктів, а також дані обстежень НДПІ АСУТрансгаз показали низький рівень автоматизації та свідчать про моральне і фізичне старіння засобів КВПіА та відсутність сучасних промислових комунікаційних мереж. З огляду на це ТзОВ "ВОТУМ" розробило ряд техніко-економічних пропозицій щодо автоматизації та заходів покращення екологічної безпеки багатьох об'єктів нафтогазового комплексу України...
(Web-версія 343 Кб >>) | (pdf-версія 618 Кб >>)
Застосування принципу розділення в керуванні лінійними стохастичними системами
Вирішуючи практичні задачі автоматичного керування виробничими процесами, зокрема в електротехнічних системах, спеціалістам доводиться зустрічатись з труднощами при стабілізації технологічних параметрів в умовах наявності як шумів об'єктів, так і шумів вимірювальної системи, тобто коли вимірювальні виходи об'єкта є випадковими процесами внаслідок впливу випадкових завад вимірювання і збурючих впливів. Під час вибору оптимальних алгоритмів налаштування алгоритмів регулювання, наприклад, ПІД-алгоритму, як правило керуються передавальною функцією об'єкта за каналом регулювання. В більшості випадків коефіцієнти передавальної функції, особливо в електромеханічних системах, мають певний фізичний зміст і залежать від конкретних електромагнітних, теплофізичних та інших величин. Однак, в реальних технічних системах застосовувані моделі не цілком адекватні і в значній мірі визначаються умовами і способом параметричної ідентифікації.
В даній роботі розглядається приклад реалізації стохастичного керування для певного класу технологічних об'єктів, математичне моделювання яких дозволяє виконувати спочатку процедуру оптимального оцінювання стану, а потім отримані результати використовувати для реалізації детермінованого алгоритму регулювання. (pdf-версія 118 Кб >>)
Стаття опублікована в журналі "ЕЛЕКТРОІНФОРМ" №1/2003 http://www.elektroinform.lviv.ua
Призначення, структура і основні функції SCADA-систем
В теперішній час внаслідок глобального поширення комп’ютерних систем в галузі автоматизації промислових процесів все частіше застосовуються системи збору даних і оперативного диспетчерського управління (SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition System). SCADA – це тільки один з компонентів автоматизованих систем управління, які на сучасному етапі є складним комплексом програмних і апаратних засобів...
(Web-версія 157 Кб >>)
Система диспетчеризації роботи технологічного обладнання
Система забезпечує автоматичний збір інформації про роботу технологічного обладнання від модулів дискретного вводу серії ADAM. Метою системи збору є заміна ручного вводу інформації на автоматичний, що сприяє підвищенню надійності, достовірності та зручності в занесенні повідомлень в базу даних системи управління виробництвом...
(Web-версія 151 Кб >>)
Підключення та обробка аналогових сигналів в системах промислової автоматизації на базі апаратури SIEMENS
В статті пропонуються шляхи вирішення проблем, пов'язаних із стиковкою апаратури від різних виробників при підключенні давачів з аналоговим вихідним сигналом до вимірювальної системи. Детально розглядаються схеми підключення вимірювальних перетворювачів з уніфікованим сигналом 4-20 мА та терморезистивних давачів до модулів аналогового вводу від SIEMENS, а також питання забезпечення точності вимірювання і способи калібровки. (Web-версія російською мовою 81 Кб >>)

 

Про нас | Новини | Проекти | Публікації | Карта сайту
© ТзОВ "ВОТУМ"

 

Головний офіc:
тел/факс: +38 (0342) 527400
E-mail: office@votum.ua
Проектний відділ: тел/факс: +38 (0342) 711490
тел: +38 (0342) 711489, 711491
E-mail: engineering@votum.ua
Виробничий відділ: тел/факс: +38 (0342) 523020
тел: +38 (0342) 523124
E-mail: production@votum.ua