УКР РУС ENG
Про нас | Новини | Проекти | Публікації | Карта сайту

 

Автоматизована система керування лісосушильними камерами
на підприємстві "Лісова компанія "Лаванда"


Автоматизована система керування лісосушильними камерами (далі по тексту система) - це комплексна автоматизована система, яка побудована на базі сучасної універсальної системи автоматизації фірми SIEMENS SIMATIC C7 і комп'ютера, що в цілому виконують функції вимірювання, контролю, автоматичного керування, візуалізації та архівування подій і параметрів процесу сушіння деревини різних порід в лісосушильних камерах (далі по тексту - сушарка) періодичної дії.

За своєю суттю система представляє собою керуючий комплекс зі заданою структурою, вільні параметри якої налаштовуються згідно з характеристиками деревини і конструктивними параметрами сушарки, тобто, система реалізує принцип детермінованого регулятора з параметричною оптимізацією.

Система визначає момент переключення попередньо заданих раціональних режимних параметрів агента сушіння залежно від зміни вологості деревини, яку визначають за допомогою вимірювача вологості ИВ-3 УкрНДІМОД або автоматично на підставі моделювання процесу кінетики сушіння деревини в штабелях, а в проміжках між цими моментами стабілізує режимні параметри за стандартним ПІД-законом регулювання.

Система включає в себе електропостачання і керування електроприводами циркуляційних вентиляторів і підтримує функціонування інших агрегатів, що характерні для сушарок ТзОВ "Лісова компанія "Лаванда". Після відповідних змін у апаратному і програмному забезпеченні система легко адаптується до конкретного конструктивного виконання будь-якого типу сушарок. При цьому можуть підтримуватися принципи керування, які закладені в аналогічних системах іноземних фірм, зокрема, таких як BES BOLLMANN, Vanicek та інших.

В цілому система передбачає наступні режими керування сушаркою:

автоматичний за допомогою контролера SIMATIC C7-613 з пристроєм людино-машинного інтерфейсу (текстовою панеллю);

дистанційний з операторської станції (комп'ютера);

ручний за допомогою кнопочних елементів і перемикачів на електричній шафі.

 

Схема автоматизації функційна (детально 34.7 К)

Технологічна мнемосхема "Камера 2" (приклад 77.2 К)

Панель "Параметри сушіння - Камера 2" (приклад 55.6 К)

Автоматичний режим керування підтримує наступні функції:

вимірювання та індикацію на текстовій панелі оператора наступних параметрів:

температури і психрометричної різниці агента сушіння;

вологості деревини за кожним з чотирьох давачів, середньої вологості за вибраними давачами (максимально 4 і мінімально 1 давач), а також індикацію інтегральної розрахункової вологості деревини;

розрахунок та індикацію на текстовій панелі:

загального часу сушіння в сушарці, починаючи від етапу прогрівання і закінчуючи етапом витримки;

загального часу від початку сушіння;

загального часу, що залишився до кінця сушіння;

загального часу поточного етапу сушіння;

часу від початку поточного етапу сушіння;

часу, що залишився до кінця поточного етапу сушіння;

автоматичне регулювання температури агента сушіння за сухим і змоченим термометрами з використанням стандартних ПІД-алгоритмів;

керування циркуляційними вентиляторами з реверсуванням напрямку циркуляції через заданий час (за замовчуванням 1 година). При цьому виконується вимушена затримка до повної зупинки вентиляторів, і тільки після цього вони можуть включитися знову в іншому напрямку обертання;

індикацію на текстовій панелі напрямку циркуляції агента сушіння в сушарці, а також стан кожного з вентиляторів: працює / не працює;

уведення уставок параметрів, щоб задати вихідні умови сушіння: породу деревини, товщину, ширину пиломатеріалу, початкову та кінцеву вологість деревини, режимні параметри агента сушіння, час прогрівання кінцевої вологотеплоообробки і витримки сушіння, а також коефіцієнти сушіння за етапами. При цьому введення уставок можливе в будь-який момент процесу сушіння;

запуск процесу сушіння після введення уставок або його зупинку на будь-якому етапі сушіння натискуванням відповідних клавіш на текстовій панелі.

 

Як в автоматичному, так і в дистанційному режимах роботи система визначає також відносну вологість агента сушіння j, рівноважну вологість деревини Wp, а також за допомогою моделі кінетики сушіння розраховує поточну інтегральну вологість штабелів пиломатеріалів. При цьому шляхом вибору відповідної опції в програмному забезпеченні SIMATIC C7-613 процес сушіння може координуватися за розрахунковою вологістю.

В автоматичному режимі система відпрацьовує службові та аварійні повідомлення щодо процесу сушіння і обладнання сушарки, і їх архівування та візуалізацію, візуалізація параметрів виконується на операторській станції.

Система зберігає запрограмовану і поточну інформацію після відключення електричного живлення і автоматично включається в роботу (рестарт) після його появи.

Програмно-апаратний комплекс керування на базі контролера SIMATIC C7-613 розрахований на одночасне керування двома аналогічними лісосушильними камерами.

Дистанційний режим підтримує наступні функції:

візуалізацію процесу сушіння в лісосушильній камері на операторській станції (ОС) у вигляді мнемосхеми сушарки, на якій за допомогою числової інформації, текстових повідомлень і змінних графічних символів виконана індикація всіх вищеперелічених в параметрів та станів лісосушильного обладнання;

виведення на екран монітора ОС поточних повідомлень;

реєстрацію подій в спеціальному журналі, де фіксується номер події, час її виникнення, об'єкт, на якому відбулася подія, а також короткий коментар події;

архівування значень параметрів на весь цикл сушіння і подій глибиною до 15 діб;

збереження архіву значень параметрів попередніх сушінь;

дистанційне керування за допомогою віртуальної панелі керування на ОС в цілому процесом сушіння ("пуск", "стоп"), вентиляторами, клапанами і шиберами;

вибір давачів вологості;

утворення графіків всіх вимірюваних параметрів. При цьому групування графіків в одному вікні може виконуватися користувачем;

утворення трендів тих же параметрів;

інші сервісні функції.

Операторська станція одночасно виконує вищеперераховані функції для декількох лісосушильних камер, зокрема, чотирьох для ТзОВ "Лісова компанія "Лаванда".

Ручний режим керування сушаркою виконується з дверей електричної шафи і передбачає:

вибір напрямку циркуляції повітря;

індивідуальне включення і виключення вентиляторів зі світловою сигналізацією включеного стану;

вибір режиму керування клапанами і шиберами;

відкривання/закривання клапана гарячої води;

відкривання/закривання шиберів;

відкривання клапана на холодній воді.

При цьому вибір напрямку циркуляції повітря і процес відкривання та закривання клапана гарячої води і шиберів супроводжується світловою сигналізацією.

Перехід в ручний режим керування блокує керування вищевказаними механізмами від контролера SIMATIC C7-613.

 

Про нас | Новини | Проекти | Публікації | Карта сайту
© ТзОВ "ВОТУМ"

 

Головний офіc:
тел/факс: +38 (0342) 527400
E-mail: office@votum.ua
Проектний відділ: тел/факс: +38 (0342) 711490
тел: +38 (0342) 711489, 711491
E-mail: engineering@votum.ua
Виробничий відділ: тел/факс: +38 (0342) 523020
тел: +38 (0342) 523124
E-mail: production@votum.ua