Реконструкція Тимофіївської установки сайклінг-процесу. Автоматизована система керування

Система призначена для автоматизованого керування технологічними процесами Тимофіївської установки по виділенню з газу вуглеводневої сировини, зберігання і відвантаження готового продукту згідно з діючими стандартами якості і забезпечує автоматизоване керування і контроль технологічних об’єктів основного та допоміжного обладнання.

Інформаційно-управляючий комплекс установки по отриманню пропан-бутану і стабільного газового бензину складається з двох складових - резервуарного парку, до якого входять засоби керування ходом процесу складування і відвантаження, та установки підготовки газу, яка включає в себе засоби автоматизованого керування технологічними процесами отримання пропану і стабільного конденсату.

Структурна схема автоматизованої системи керування (АСК) показана на рисунку 1.

Рис.1. Структурна схема АСК Тимофіївської установки сайклінг-процесу

У системі керування технологічним процесом на Тимофіївській установці сайклінг-процесу (УСП) використовується принцип розподіленого керування з використанням програмованих логічних контролерів (ПЛК) SIMATIC S7-300 виробництва фірми SIEMENS. Алгоритми керування, представлені у вигляді резидентного програмного забезпечення контролерів, забезпечують безпосереднє керування основними технологічними операціями та контроль керуючих впливів при такому керуванні.

Для контролю процесів в резервуарному парку обладнання (технічне забезпечення) встановлюється в приміщенні щитової насосно-компресорного відділення (НКО) і розміщується в шафі керування ШК2. Шафи керування ШК1-1 і ШК1-2 розташовані в приміщенні операторної установки підготовки газу (УПГ) і містять обладнання для контролю і керування процесами підготовки газу і виділення пропан-бутану. В у всіх шафах встановлені контролери S7-300 фірми Siemens.

Система автоматизації УПГ виконана на двох контролерах, один з них виконує функції контролера протиаварійного захисту - ПАЗ (він виконує і звичайні функції). Критичні параметри заводяться на основний контролер PLC1-1 і на контролер ПАЗ PLC1-2, до якого під’єднані і виконавчі механізми ПАЗ (відсічні клапани, керуючі контакти і т.д.). Така структура передбачає обумовлену технічним завданням систему ПАЗ.

Операторські станції ОС1 і ОС2 забезпечують:

Інженерна станція може використовуватися для програмування ПЛК, коректування SCADA системи, моделювання технологічного процесу та інших задач при наявності необхідного програмного забезпечення, а також може використовуватись як резервна ОС (виконувати функції ОС).

Панель оператора OP використовується для відображення стану технологічного процесу і керування процесами резервуарного парку з приміщення ЩСУ (резервний пост керування з дещо обмеженими функціями).

В цілому, автоматизована система керування забезпечує виконання наступних функцій:

ТзОВ "ВОТУМ" © Всі права застережено, 2013