Система моніторингу процесу випалювання цементної печі №1 АТ "Подільський цемент"

Система моніторингу веде спостереження і поточний контроль за технологічним процесом випалювання в печі №1 за автоматично обновлюваною інформацією, яка неперервно поступає до програмованих логічних контролерів (ПЛК) від первинних приладів і давачів, обробляється і передається в операторську станцію. Потім інформація обробляється і відображається на екрані операторської станції в вигляді мнемосхем. В ролі ПЛК застосовуються TSX Premium і TSX Micro виробництва Schneider Electric.

Система моніторингу призначена для збору та відображення інформації, яка дозволяє в зручній для обслуговуючого персоналу формі проводити контроль технологічного процесу випалювання, а також проводити дистанційне керування технологічними об'єктами печі.

Впровадження системи значно розширить об'єм корисної інформації про протікання процесу випалювання. В розпорядження оператора випалювальної печі поступає додаткова інформація про динаміку процесу випалювання, а також значення нових параметрів, які одержуються розрахунковим шляхом. При цьому досягаться:

У результаті цього процес випалювання ведеться на новому якісному рівні, що дає підставу вважати впровадження даної системи моніторингу економічно вигідним і доцільним заходом.

Cистема моніторингу може розвиватися як в напрямку керування технологічним процесом, так і легко інтегруватися з системою керування (ERP) підприємством в цілому.

Система моніторингу надає можливість оператору на вибір виводити на екран монітора мнемосхеми, на яких показані поточні значення відповідних параметрів, отримувати інформацію про відхилення технологічного режиму від заданих порогових значень (попереджувальна та аварійна сигналізація), аналізувати ситуацію з врахуванням вказівок від диспетчера заводу.

Система виконує наступні функції:

- реєстрацію та сигналізацію стану:

- сигналізацію граничних значень основних параметрів;

- індикацію швидкості обертання печі;

- розрахунок:

наверх

ТзОВ "ВОТУМ" © Всі права застережено, 2013